Disclaimer

DISCLAIMER LIFE & SOUL COACH

  • Elk contact/consult moet beschouwd worden als experiment en er kunnen daardoor geen garanties gegeven worden over de resultaten.
  • Iedere cliënt is zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van de inhoud van een consult/sessie. Acties en keuzes die gemaakt worden naar aanleiding van een consult/sessie zijn dus ook geheel de verantwoording van de cliënt zelf.
  • Een life & soul coach voorspelt geen toekomst maar reikt slechts toekomstmogelijkheden aan.
  • Een life & soul coach is geen arts en zal zich dan ook niet uitlaten over de fysieke conditie van de cliënt.
  • Een life & soul is geen psycholoog of psychiater en kan een cliënt dusdanig geen hulp bieden bij psychologische of psychiatrische condities. Een consult/sessie vervangt de reguliere geneeskunde c.q. hulpverlening niet!
  • Als life & soul wordt er gecoacht vanuit het gevoel van de coach en is er geen achterliggende psychologische scholing gedaan.
  • Iedere cliënt is verantwoordelijk voor de interpretatie van de inhoud van een consult/sessie. Acties en keuzes die gemaakt worden naar aanleiding van een consult/sessie zijn dus ook geheel de verantwoording van de cliënt.
  • De adviezen op deze website of tijdens een consult zijn niet ter vervanging van medisch advies, ter vervanging van medicijnen, van het advies van een huisarts of andere deskundigen.
  • De adviezen op deze website of tijdens een consult zijn uitsluitend suggesties die eventueel kunnen leiden tot verbetering van uw gezondheid en vitaliteit. Hierover kunnen geen garanties worden gegeven.
  • De life & soul coach wijst iedere vorm van aansprakelijkheid in deze af. Door het aangaan van een consult/sessie verklaart de cliënt zich akkoord met de in deze disclaimer opgenomen voorwaarden.

PRIVACY

Toutes La Vie houdt zich aan de privacywetgeving. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.  Alle informatie wat tijdens een consult of coachingsgesprek besproken wordt valt onder geheimhouding en zal nooit met derden gedeeld worden.

DISCLAIMER TOUTES LA VIE

Toutes La Vie (Kamer van Koophandel: 60660376), verleent u hierbij toegang tot www.touteslavie.com (de website) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Toutes La Vie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte of aanbod van de website.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Toutes La Vie spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Toutes La Vie.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Toutes La Vie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Toutes La Vie. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Toutes La Vie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.1 thought on “Disclaimer”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


Chat openen
1
Kan ik je ergens mee helpen?
Hi😁! Wat leuk dat je op mijn website een kijkje neemt! Mocht je vragen hebben of een afspraak in willen plannen, dan kun je een whatsapp gesprek met mij starten en kom ik zo snel mogelijk bij je terug! Liefs, Raphaëlle